/ by John Javellana

My personal heroine. Kiri Dalena, Bantayog circa 2012 (Taken with Instagram at Bantayog ng mga Bayani)

My personal heroine. Kiri Dalena, Bantayog circa 2012 (Taken with Instagram at Bantayog ng mga Bayani)