/ by John Javellana

Ang oras na naglakat ay hindi na guid mag balik
— Rosario Javellana January 1924 - April 2012